Giới thiệu
chung

Nghiên cứu thị trường là một trong những yếu tố sống còn cho sự thành công của doanh nghiệp, một lĩnh vực hoạt động. Khi doanh nghiệp chưa có đủ thông tin cần thiết để ra quyết định, thì khảo sát thị trường là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp thu thập được các thông tin quý giá từ khách hàng.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo sát thị trường qua điện thoại, NMS mong muốn gửi tới Quý khách hàng giải pháp khảo sát hiệu quả giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí và thu thập được mẫu thông tin tốt nhất nhờ đó khách hàng có thể ra quyết định chính xác, nhanh chóng.

Doanh nghiệp
mong muốn

  • Triển khai nhanh chiến dịch khảo sát
  • Thu thập thông tin quý giá từ khách hàng Thu thập thông tin quý giá từ khách hàng
  • Tối ưu chi phí triển khai đặc biệt là cước phí điện thoại Tối ưu chi phí triển khai đặc biệt là cước phí điện thoại

Lợi ích
hợp tác

  • Báo cáo trung thực, hiệu quả thông qua kịch bản khảo sát qua điện thoại đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi chuyên gia. Chất lượng thực hiện được kiểm soát chặt chẽ.
  • Tiến độ linh hoạt theo đúng theo yêu cầu nhằm bổ trợ tốt nhất cho việc phối kết hợp với các chương trình khác trong chiến dịch marketing.
  • Chi phí chỉ bằng 1/10 so với khảo sát truyền thống và thông qua ứng dụng phần mềm mới nhất giảm thiểu chi phí điện thoại tới 70%.
  • Nâng tầm thương hiệu thông qua quy trình chăm sóc và hỗ trợ hiệu quả.
  • Tập trung được nguồn lực vào nội dung cốt lõi của chiến dịch marketing.
  • Quản lý tốt rủi ro nhờ kiểm soát được tiến trình thực hiện online và các chỉ số đo lường.

Quy trình
phối hợp


Khảo sát thực trạng
và nhu cầu

Thống nhất kế hoạch
triển khai

Đánh giá
chi tiết

Tư vấn & lựa chọn
giải pháp phù hợp

Thực hiện
triển khai

Khuyến nghị cải tiến
và báo cáo
Menu