• CRM là gì? Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng CRM

    Customer Relationship Management (CRM) được hiểu là hình thức quản lý mối quan hệ với khách hàng. CRM giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý các tương tác với khách hàng tạo môi trường thuận lợi trong kinh doanh.

  • 1
  • 2