Giới thiệu chung

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, dịch vụ tư vấn cài đặt và bảo trì hệ thống công nghệ thông tin. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, đang có nhu cầu thuê gia công các dịch vụ quản trị công nghệ thông tin để họ có thể tập trung vào phát triển sản phẩm và dịch vụ chính của họ, trong khi vẫn đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của họ được vận hành một cách liên tục và chuyên nghiệp.

Các dịch vụ cung cấp

Lớp 1 (O&M)

- Giám sát hệ thống và giám sát mạng

- Bảo trì định kỳ

- Quản lý lỗi hệ thống

- Quản lý các trường hợp và hỗ trợ người dùng

- Quản lý và thay đổi cấu hình

- Hỗ trợ theo hình thức 24/7 hoặc 8/5 hoặc theo định kỳ

Lớp 2 (Hỗ trợ & cấu hình)

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp về:

- Hỗ trợ các hệ điều hành (Windows, Linux)

- Hỗ trợ quản lý cơ sở dữ liệu (Oracle, MySQL)

- Hỗ trợ mạng (CISCO, Juniper)

- Hỗ trợ an ninh mạng

- Các dịch vụ khác như lưu trữ, điện toán đám mây và quản lý dữ liệu lớn big data

Các dịch vụ cho thuê chuyên gia

- Thiết kế hệ thống

- Tích hợp hệ thống

- Các chuyên gia quản trị dữ liệu, chuyên gia mạng, chuyên gia viễn thông, dữ liệu lớn và chuyên gia đám mây