Giải pháp công nghệ được ứng dụng trong chính phủ là một bước tiến quan trọng trong tiến trình đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế và khu vực.

Hệ thống phần mềm dịch vụ công

Giải pháp phần mềm hình thành nền tảng dịch vụ công trực tuyến duy nhất để công khai, chia sẻ các thông tin thống kê về xử lý hồ sơ các thủ tục hành chính, các dịch vụ công trực tuyến của các đơn vị nhà nước.

  • Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, quản lý hồ sơ trực tuyến
  • Cập nhật tình hình xử lý
  • Thông báo kết quả và trả kết quả xử lý hồ sơ trực tuyến

Hệ thống Quản lý CSDL dùng chung
cho người dân

Giải pháp được xây dựng nhằm mục đích tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, góp phần hiện đại hóa cơ sở dữ liệu toàn thành phố, thay đổi phương thức quản lý công dân từ thủ công sang hiện đại, khắc phục tình trạng thiếu thống nhất trong quản lý thông tin cơ bản của công dân giữa các ngành, các cấp.

  • Tiết kiệm thời gian, công sức, cơ sở vật chất trong xây dựng và vận hành các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.
  • Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các dịch vụ công trực tuyến.
  • Dữ liệu quản lý tập trung giúp việc khai thác dữ liệu được dễ dàng hơn.
  • Phân tích, dự báo để có chính sách thúc đẩy phát triển địa phương.

Số hóa dữ liệu các ban ngành

Giải pháp số hóa các loại hình tài liệu lưu trữ từ các vật mang tin khác như tài liệu nền giấy, ảnh, phim ảnh; tài liệu âm thanh….(trong đó phần lớn là tài liệu lưu trữ nền giấy) để lưu trữ, bảo quản và khai thác sử dụng một cách hiệu quả nhất.

  • Lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin được dễ dàng.
  • Kéo dài tuổi thọ của tài liệu lưu trữ bản gốc.
  • Quản lý, khai thác tập trung, toàn bộ cơ sở dữ liệu, tạo sự tối ưu cho người sử dụng
Menu