Với sự phát triển nhanh chóng các công nghệ mới, áp dụng giải pháp công nghệ thông tin đã trở thành một ưu tiên hàng đầu trong ngành. Các ngành công nghiệp viễn thông đã và đang trải qua sự thay đổi lớn mang tính cấu trúc, khi các kênh điểm chạm khách hàng, nội dung và các dịch vụ viễn thông chuyển dịch lên các nền tảng số, tạo ra một hệ sinh thái giá trị mới và lớn hơn.

Cổng thanh toán Payment gateway

  • Cổng thanh toán là một phần mềm công nghệ được sử dụng để chấp nhận thanh toán bằng thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng của khách hàng. Phần mềm giúp khách hàng thanh toán và tra cứu cước các dịch vụ viễn thông nhanh chóng 24/7

Sms gateway

  • Tự động hóa quá trình quản lý các CP và kịch bản dịch vụ cho CP
  • Quản lý quá trình subscription dịch vụ và trừ cước dịch vụ của thuê bao

Charging gateway

  • Cung cấp một giao diện trừ cước online hợp nhất tốc độ cao thông qua kết nối trực tiếp qua SS7-CAMEL và Diameter vào các hệ thống IN/OCS
  • Hỗ trợ trừ cước nhiều loại dịch vụ: Voice, SMS, Data, VAS.
Menu