• Vị trí thực tập sinh hoặc các công việc cần thời gian đào tạo trước khi làm chính thức: được tham gia các chương trình đào tạo miễn phí, có trợ cấp, cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành đào tạo.
  • Vị trí chuyên viên: được hỗ trợ đào tạo và thi các chứng chỉ cần thiết cho công việc, khen thưởng theo thành tích và được tạo cơ hội phát triển sang các mảng/ lĩnh vực khác
Menu